Kerk Spijk

Karakteristiek

Bovenop de karakteristieke cirkelvormige dorpswierde staat de oorspronkelijk laatromaanse Andreas kerk. Het huidige gebouw is in 1676 herbouwd nadat de oude kerk een paar jaar daarvoor grotendeels door brand verwoest werd. Alleen de muren bleven behouden. Bij de restauratie in 1969-1970 kwamen verschillende vondsten tevoorschijn die een beeld geven van de oorspronkelijk middeleeuwse kerk. Zo werd de piscina gerestaureerd, en werden funderingen van hoofdaltaar en doopvont teruggevonden. De oude balkenzoldering van 1676 werd weer zichtbaar gemaakt en in de orginele blauw-groene kleur geschilderd. In 1902 werd de 18e eeuwse dakruiter vervangen door een toren, waarbij de Uithuizermeedener toren als voorbeeld diende.

Gebruik

De Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp huurt de Andreaskerk in Spijk na de overdracht terug van de SOGK en blijft hier kerken. De kerk beschikt over een ringleiding.